Halv system

Ferskvandskøling forlænger din motors levetid. I et halv system er motorblokken ferskvandskølet. Havvandet som bruges til nedkøling i varmeveksleren, ledes ud via manifold og knæ.
ferskvandskøling af indenbordsmotor

Aktive filtre